De Lerarenopleiding voor Kundalini Yoga en Meditatie begint weer in de Golden Link!

For English scroll down.

Kundalini yoga is de yoga van het bewustzijn.  Yoga betekent eenheid of verbinding: in contact staan met wat er is in jezelf en in de wereld en daarmee om kunnen gaan.
Yoga komt van het woord juk; een juk heeft twee uiteinden (extremen), die met elkaar verbonden zijn. Een yogi heft de tegenstellingen in zijn leven op, louter en alleen door zijn bewustzijn en zijn attitude. De yogi draagt zijn juk zonder het als een last te ervaren.

Wij leven in een tijd van grote veranderingen.
Op veel gebieden kunnen we niet op de ingeslagen weg voort gaan. Ieder voor zich én als samenleving worden we uitgenodigd om te kiezen voor wat essentieel is en de ballast achter ons te laten. We worden gevraagd te leven vanuit bezieling en liefde, reëel te zijn, samen te werken en onze diepste verlangens vorm te geven in ons dagelijks leven.

Yogaleraar of -lerares zijn is meer dan een beroep of een aanvulling op je bezigheden. Het is een weg van persoonlijke transformatie, die óók jouw antwoord is op de roep van de wereld om je heen. Het volgen van de opleiding gaat niet alleen over het op doen van kennis, maar is een proces waarin je ervaring je leidt naar inzicht, bewustzijn en compassie. Zelf regelmatig yoga doen is absoluut een vereiste.  

Yogi Bhajan praat vaak over de leerling/leraar. Iedere leraar is een leerling en iedere leerling is een leraar. Daarom is deze opleiding niet alleen voor hen die les willen geven, maar voor een ieder die verder wil met zijn yoga-ervaring.

In de training komen aan de orde:
Basisbegrippen in Kundalini Yoga    – Ademhaling    – Houdingen  – Kriya –Bandha's    – Mudra's – Mantra's – Ontspanning – Meditatie.
Les geven – Golden Chain – Structuur van een les – Rol van een leraar – Oefenen met lesgeven.
Achtergronden – Wat is yoga? – Yogi Bhajan – Spirituele Traditie – Filosofie– Geschiedenis
Anatomie – beknopte Westerse Anatomie – Prana – Chakra's – Nadi's – 10 lichamen – functie van de mind in de yoga
Yogische Levensstijl – Sadhana – Humanologie – Aquarius Tijdperk – Voeding en Dieet – Yogische Lichaamsverzorging en reiniging.

Persoonlijke begeleiding – regelmatig persoonlijke ervaring uitwisselen in de groep  – 2 individuele sessies met één van de docenten– je yogadagboek –

Yogi Bhajan, meester in de Kundalini Yoga & Meditatie, (1929-2004) gaf in 1969 de eerste kundalini yogales in het Westen. Sindsdien heeft hij duizenden over de hele wereld onderwezen en geïnspireerd. Hij zei: ”Ik ben gekomen om leraren te trainen, niet om leerlingen te verzamelen”. Yogi Bhajan heeft 3HO, de Healthy, Happy, Holy Organisation, en KRI, het Kundalini Research Institute, opgericht. 3HO is een educatieve organisatie gebaseerd op het idee ‘gelukkig zijn is je geboorterecht’. Er zijn 3HO Kundalini yogacentra over de gehele wereld.

Lerare(sse)n.
Deze lerarenopleiding is een samenwerkingsverband tussen Karta Purkh Kaur/Carola, Dharma Singh/Arne en Sat Atma.

Sat Atma Kaur Khalsa is de lead trainer deze keer. Behalve Kundalini yoga lerares en teacher trainer is zij ook Sat Nam Rasayan healer en lerares. Sinds 2016 woont zij in Zuid Frankrijk in de Cévennen waar zij de School of Life Gur Prasaad begint. Zie www.gurprasaad.eu
Sat Atma is een gepassioneerd lerares en zet zich in voor de bloei en transformatie van de studenten als individu en als groep.

Carola, Karta Purkh Kaur is lead trainer Kundalini yoga niveau I en II en lead trainer voor de yogatherapie opleiding in Duitsland. Zij heeft gewerkt als  fysiotherapeut en sociaal werkster. Samen met Dharma Singh heeft zij de Pranajio Academy opgezet. www.pranajio.com
 
Dharma Singh is ook lead trainer Kundalini yoga niveau I en II. Bovendien staat hij midden in de wereld met zijn eigen spirituele begrafenisonderneming. Dharma heeft ook een Dharma training ontwikkeld, een yoga training die mensen helpt om te gaan met crises, sterven en trauma. Zoals eerder vermeld heeft hij met zijn vrouw Karta Purkh de Pranajio Academy in Duitsland opgezet.
 


Internationale erkenning
Deze Kundalini yogalerarenopleiding is erkend door het Kundalini Research Institute (KRI). Alle door KRI erkende lerarenopleidingen Niveau 1 zijn ook erkend door de Yoga Alliance als basis lerarenopleiding van 200 uur.

START: April 2019

De structuur van de opleiding
De opleiding duurt een jaar en beslaat 9 weekenden en een 5-daagse plus een examen weekend. We komen elke 3 of 4 weken een weekend bij elkaar. Die weekenden beginnen op vrijdagavond om 18.30 en op zondag om 17.00 uur zijn ze afgelopen. De nachten van die weekenden kan je in de Golden Link door brengen.
Eén keer zullen we samen 5 dagen in een groepsruimte in de natuur doorbrengen en de lessen combineren met een intensieve ervaring van de yogische levensstijl.
Je kan rekenen op minstens 8 uur tijdsinvestering per week voor de opleiding, daar komen de opdrachten voor het schrijven van 2 curricula nog bij.

Deelname
In principe kan iedereen die enige kundalini yoga ervaring heeft, aan deze opleiding meedoen, een jaar lang kundalini yoga doen is een goede voorbereiding op de training.
Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor een intake-gesprek, tenzij je mee gedaan hebt aan een introductiedag.
Basiskennis van de Engelse taal is een vereiste, daar een groot deel van de boeken over Kundalini yoga in het Engels geschreven is. Ook een deel van de lessen wordt in het Engels gegeven. De deelnemers dienen bij alle lessen en aktiviteiten van de opleiding aanwezig te zijn.

Het praktische gedeelte van de opleiding bestaat uit:  
Dagelijks thuis yoga doen, waarbij je minstens één keer een meditatie of serie yoga-oefeningen 40 dagen achter elkaar doet.     
Een programma voor een yogacursus en een yogaworkshop met een bepaald thema schrijven.
Gedurende de opleiding 20 Kundalini Yogalessen volgen.    
Meedoen aan een Witte Tantra Yogadag.
Maandelijks een reflectieverslag schrijven over je ervaringen met de yoga en in je dagelijks leven.
Het karma yoga project.

Karma yoga project – een karma yoga project van 11 uur naar keuze.
Karma yoga is je belangeloos inzetten. Dit reinigt je denken en je psyche en opent je hart. Het project kan b.v. bestaan uit helpen met koken van langar (de gemeenschappelijke maaltijd) of een interieurproject in de ashram of andere gemeenschapsruimte, maar ook uit het organiseren en geven van een yogales aan een groep mensen die anders nooit yoga zou doen of welke balangeloze dienst dan ook. Daarna schrijf je een verslagje over wat je gedaan hebt en hoe het voor je was.

Examen
Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Wie het diploma Kundalini Yoga- instructeur wil behalen, dient:     
 - Aanwezig te zijn bij alle onderdelen van de opleiding.     
 - Lid van de KYN te zijn.     
 - Het examen met goed gevolg af te leggen.     
 - De praktische onderdelen uitgevoerd te hebben.
 

Investering in de Opleiding  
De investering in de opleiding is E 2740,- bij betaling voor 20 maart 2019. Dit betaal je voor alle lessen in de opleiding, het verblijf in de Golden Link tijdens de weekends (matrasje en slaapzak mee nemen), verzorging en de verplichte studieboeken. Op zaterdag neemt iedereen wat mee voor de lunch om met elkaar te delen. De enige extra kosten zijn de verblijfskosten tijdens de 5-daagse (ca. E 250,-).  Betaal je voor 1 februari 2019 dan krijg je E 200,- korting en is je investering E 2540,-. Ook betaling in termijnen is mogelijk, het totale bedrag is dan E 2900,-. Je betaalt eenmalig € 650,- inschrijfgeld voor 20 maart en vervolgens 9 termijnen € 250,- euro per maand.

Info en aanmelding                                                                                              Voor meer info ben je van harte welkom bij Rebekka op 06-47166376 of via rebekkabetz@hotmail.com .  Als je je wilt inschrijven kan je bij haar terecht voor een inschrijfformulier. Tot ziens!

Introductiedag
Op  8 februari 2019 van 18.30-22.30 is er een introductie- avond  in de Golden Link. Op deze avond kun je kennis maken met de opleiding, de lead trainer en de Golden Link. We doen yoga en meditatie en er wordt informatie gegeven over de opleiding. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Deelname aan deze avond bedraagt € 22,-, als het bedrag voor 1 februari op onze rekening staat (NL95RABO 0168 4943 29 t.n.v. Stichting Guru Ram Das Ashram o.v.v. ‘introavond’) en € 30,- bij betaling daarna.
 Reserveer je plek bij Rebekka (zie info en aanmelding).

Data TT 2019/2020

26-28 april 2019         
17-19 mei              
21-23 juni
13-18 September (aankomst tussen 17.00-18.00 op 13 sept., vertrek 17.00 op 18 september)
25-27 oktober          
15-17 november         
6-8 december              
10 -12 januari 2020        
7-9 februari            
6-8 maart                
Examen in mei 2020  

In de weekenden:
Vrijdag 18.30- 21.30
Zaterdag sadhana 5.00 - 7.30, 10.00-13.00 14.30-18.30  
Zondag sadhana 5.00-7.30, 10.00-13.00 14.00-17.00

                                                          --------------------------------------

Kundalini Yoga & Meditation Teacher Training 2019
In 2019 a teacher training Kundalini Yoga and Meditation is starting at the Golden Link.

Kundalini yoga is the yoga of awareness. Yoga means unity or connection, it means being in contact with and aligning, what is happening in yourself, in the world and in the cosmos. Yoga comes from the word yoke: a yoke has 2 extremities that are connected. A yogi resolves the opposites in her life, just by her awareness and connection. The yogi carries his yoke without experiencing it as a burden.

Being a yoga teacher is more then a profession or an extra activity in your life. It is a path of personal transformation that is also your answer to the call of the world around you. Doing the training is not just about aquiring knowledge, but it is a process in which your experience guides you and gives you insight, consciousness and compassion. Doing yoga regularly is an absolute requirement for this transformation to take place.

Yogi Bhajan often talks about the student/teacher. Every teacher is a student and every student is a teacher. That’s why this training is not only for those who want to teach Kundalini  yoga but for everyone that wants to build up a regular practice and deepen their experience.

 

We live in a time of great change.

In many ways we cannot continue the way we have done so far. Both individually and as a society we need to chose what is essential and have the courage to leave behind what does not serve us anymore. We are asked to live from the heart, to be real and to cooperate. By practicing and teaching Kundalini yoga you are helping to raise the energy of the planet which supports this change.

 

In this Level 1 training you will learn and practice:

Kundalini yoga & meditation,

Postures, breath and bandha’s,

Kriya, prana and mudra’s,

Mind & meditation,

Sadhana and karma yoga,

Mantra and naad yoga,

The spiritual path,

How to teach a Kundalini Yoga class,

8 chakra’s and 10 bodies,

Yogi Bhajan’s humanology

Anatomy and fysiology,

Yogic food and healing,

The role of a teacher.

Yoga philosophy and lifestyle,

 

Personal support - regularly exchanging experiences with your group and your buddy and during the weeks together with the whole group - your yoga journal - the SKYPE meetings in between the modules with Sat Atma and the whole group.

Teachers.

Sat Atma Kaur Khalsa is the lead trainer of this training. She is a student of Yogi Bhajan for almost 40 years. She also studies and teaches Sat Nam Rasayan, the healing art of the Kundalini yoga tradition.

Sat Atma is a passionate teacher and is committed to the growth of the students. The experience of the One in All is her guiding star. She loves singing, rocks, beautiful colours and the sunshine in the south of France.

Karta purkh Kaur  has met Kundalini Yoga 25 years ago which gave her Mind and  soul a home. Walking this path she enjoys the beauty of beeing tought how to dance with the storm and enter the space where there is stillness. She is Level 1 and 2 Leadtrainer for Kundalini Yoga and cofounded the pranajio academy. Her way of teaching is energetic, humuorus and she loves talking in pictures.

Dharma Singh who is from the very south of germany is walking his path of Kundalini Yoga for more than 35 years. He is a Leadtrainer for Kundalini Yoga Level 1 and 2, owner of a spritual funeralhome and created his own Dhamratraining. Together with his wife he founded the pranajio.com academy. Music is an important part in his teachings.

Yogi Bhajan (1929-2004), master in Kundalini Yoga and Meditation, taught in 1969 in Los Angeles the first kundalini yoga class in the West. Since then he has taught and inspired thousands all over the world. He said: “I have come to train teachers, not to collect students”. Yoga Bhajan has founded 3HO, the Healthy, Happy, Holy Organisation, and KRI, the Kundalini Research Institute. 3HO is an educational non-profit organisation based on the idea: ‘Happiness is your birth right’. Now there are 3HO Kundalini yoga centers all over the world.

International Recognition.
This Kundalini Yoga teacher training Level 1 is recognized by KRI, the Kundalini Research Institute. All KRI Level 1 teacher trainings are also recognized by the Yoga Alliance as the basic 200 hours teacher training.

 

The structure of the training.

The training lasts about a year and offers 9 weekends in the Golden Link, a 5 day retreat and a weekend for the exam. Every 3-4 weeks we come together for a weekend. It starts on friday night at 18.30 and on sunday at 17.00 it is finished. The nights of those weekends you can spend in the Golden Link. You will share a room with the other students and you need to bring your own mat and sleeping bag. If you live close by, you can also spend those nights at home.

In September we will go for a 5 day retreat in beautiful nature to combine the classes with an deeper experience of the yogic lifestyle.

You can count on spending at least 8 hours a week  doing your yoga ‘homework’ and reading up for the next weekend. In the end of the training you will need to write 2 curricula too.

 

Participation.

In principle anybody who has some experience with Kundalini yoga can participate in this training. A year of Kundalini yoga practice is a good preparation for the training.

The training will be given in Dutch and English depending on the teacher. The books are in English.

 

Karma yoga project - a karma yoga project of your choice of 11 hours. Karma yoga is selfless action. This purifies your thinking and your psyche and opens your heart. The karma yoga project can be done at  The School of Life Gour Prasaad or in another yoga centre. Or you can do your seva/karma yoga somewhere in the world around you. During the training modules there will also be some karma yoga like washing dishes, light cleaning, possibly some work in the garden!

 

Investment in the training.

The investment in the training is E 2740,- if you pay before March 20th 2019. This payment is for al the classes in the training, the staying overnight in the ashram, the food and the books required for the training. On the Saturdays of the weekends everybody brings something for lunch to have a pot luck meal together.

The only other cost is the board and lodging during the retreat (about E 250,-). When you pay before February 1st, you will get a discount of E 200,- and your investment is E 2540,-. It is also possible to pay in installments, the total cost is then E 2900,- . There is an initial payment of E 650,- before March 20th and then 9 installments of

E 250,- a month from April-December 2019.

When you change your mind about participating in the training and you cancel before February 15th 2019 you will get your money back minus E 108,- registration fee. If you cancel after February 15th 2019 the whole cost of the training is due. However you yourself can find somebody that will take your place in the training. When you decide to stop participating in the training during the year of the training, for whatever reason, the whole payment is due.         

KRI has the copyright of the books that we use in the training.

 

The practical part of the training consists of:

-   Practice yoga and meditation daily at home; part of this is a 40 day uninterrupted practice of a yoga set or meditation.

  • Participate in the sadhana’s during the training. (Sadhana is the early morning practice of yoga and meditation starting at 5.00 am.)
  • Write a program for 8 beginners classes Kundalini yoga and a curriculum for a one day workshop Kundalini yoga with a special theme.
  • Participate in 20 Kundalini yoga classes with different teachers.
  • Participate in a day of White Tantric Yoga.
  • Do a karma yoga project of 11 hours, write a short report about it.
  • Write a monthly yoga journal about your experiences with the yoga and it’s connection with your daily life.

 

Exam

The exam has a practical and a theoretical part. If you want to receive the certificate of Kundalini Yoga Instructor you need to:

  • Be present at all classes during the training.
  • Be a member of your local KY teachers association.
  • Achieve good results in the exam, practical and theoretical.
  • Have accomplished all the practical parts of the training.

 

Practical information.

Dates:                26-28 April 2019              

17-19 May                          

21-23 June                          

13-18 September  (arrival between 17.00 and 18.00 on       

Sept. 17, departure at 17.00 on September 22nd)

25-27 October                    

15-17 November               

6-8 December                      

10 -12 January 2020                  

7-9 February                      

6-8 March                           

Exam in May 2020 

On the weekends:

Friday: 18.30- 21.30

Saturday: sadhana 5.00 - 7.30, 10.00-13.00 14.30-18.30 

Sunday: sadhana 5.00-7.30, 10.00-13.00 14.00-17.00

The Place:        Kundalini Yogacenter Golden Link

                            Den Texstraat 46, 1017 ZC Amsterdam.

 

Introduction days.

21st and 22nd of December

Meet Karta Purkh Kaur at the first Kundalini Yoga Festival in the Netherlands https://www.kundaliniyogafestival.nl She will be teaching a workshop „In the eye of the storm“ Saturday 22nd from 11:30 - 13:30. She is happy to answere questions and give information about the Teacher Training.

23th of january in Haarlem HOF20

Come to the introduction evening 23th of january in Haarlem. 19:00 - 22:30 to find out if this training is for you. Karta Purkh Kaur, who will also be hosting 3 weekends in the Training, will do a workshop and we will be doing Yoga and Meditation together. There will also be space to get information about the Teacher Training and to ask all questions.

https://www.hof20.nl, Begijnhof 20, 2011 HE Haarlem

Reserve your spot early with Rebekka 06-47166376 or rebekkabetz@hotmail.com

 

08th of febuary in Amsterdam in the Golden Link

Come to the introduction evening on friday ight February 8 18.30-21.30 to find out if this training is for you. You will meet the lead trainer Sat Atma Kaur Khalsa, the organiser and the Golden Link. We will do yoga & meditation together, share in a circle and talk about the training and what it can do for you.

Cost E 22,- if paid before January 25th on bank account NL95RABO 0168494329 on the name Stichting Guru Ram Das Ashram, and E 30 when paid later. Reserve your spot with Rebekka at 06-47166376 or rebekkabetz@hotmail.com

See Facebook Kundalini „Yoga & Meditation Teacher Training“ for the latest info on introduction days or possibilities to meet the teachers of the training.

Info and registration.

For more information, please contact Rebekka at 06-47166376 or rebekkabetz@hotmail.com

If you want to register for the training, please ask Rebekka for a registration form. When we receive your registration form we will invite you for an intake talk, possibly on Skype, unless we have already met during an introduction day or other workshop.

Note: for each student that participates in the training the Stichting Guru Ram Das Ashram plants 11 trees somewhere in the world through Trees for the Future. Check it out at www.trees.org  And when a students passes the exam we plant another 11 trees!