De Lerarenopleiding voor Kundalini Yoga en Meditatie begint weer in de Golden Link!

Kundalini yoga is de yoga van het bewustzijn.  Yoga betekent eenheid of verbinding: in contact staan met wat er is in jezelf en in de wereld en daarmee om kunnen gaan.
Yoga komt van het woord juk; een juk heeft twee uiteinden (extremen), die met elkaar verbonden zijn. Een yogi heft de tegenstellingen in zijn leven op, louter en alleen door zijn bewustzijn en zijn attitude. De yogi draagt zijn juk zonder het als een last te ervaren.

Wij leven in een tijd van grote veranderingen.
Op veel gebieden kunnen we niet op de ingeslagen weg voort gaan. Ieder voor zich én als samenleving worden we uitgenodigd om te kiezen voor wat essentieel is en de ballast achter ons te laten. We worden gevraagd te leven vanuit bezieling en liefde, reëel te zijn, samen te werken en onze diepste verlangens vorm te geven in ons dagelijks leven.

Yogaleraar of -lerares zijn is meer dan een beroep of een aanvulling op je bezigheden. Het is een weg van persoonlijke transformatie, die óók jouw antwoord is op de roep van de wereld om je heen. Het volgen van de opleiding gaat niet alleen over het op doen van kennis, maar is een proces waarin je ervaring je leidt naar inzicht, bewustzijn en compassie. Zelf regelmatig yoga doen is absoluut een vereiste.  

Yogi Bhajan praat vaak over de leerling/leraar. Iedere leraar is een leerling en iedere leerling is een leraar. Daarom is deze opleiding niet alleen voor hen die les willen geven, maar voor een ieder die verder wil met zijn yoga-ervaring.

In de training komen aan de orde:
Basisbegrippen in Kundalini Yoga    – Ademhaling    – Houdingen  – Kriya –Bandha's    – Mudra's – Mantra's – Ontspanning – Meditatie.
Les geven – Golden Chain – Structuur van een les – Rol van een leraar – Oefenen met lesgeven.
Achtergronden – Wat is yoga? – Yogi Bhajan – Spirituele Traditie – Filosofie– Geschiedenis
Anatomie – beknopte Westerse Anatomie – Prana – Chakra's – Nadi's – 10 lichamen – functie van de mind in de yoga
Yogische Levensstijl – Sadhana – Humanologie – Aquarius Tijdperk – Voeding en Dieet – Yogische Lichaamsverzorging en reiniging.

Persoonlijke begeleiding – regelmatig persoonlijke ervaring uitwisselen in de groep  – 2 individuele sessies met één van de docenten– je yogadagboek –

Yogi Bhajan, meester in de Kundalini Yoga & Meditatie, (1929-2004) gaf in 1969 de eerste kundalini yogales in het Westen. Sindsdien heeft hij duizenden over de hele wereld onderwezen en geïnspireerd. Hij zei: ”Ik ben gekomen om leraren te trainen, niet om leerlingen te verzamelen”. Yogi Bhajan heeft 3HO, de Healthy, Happy, Holy Organisation, en KRI, het Kundalini Research Institute, opgericht. 3HO is een educatieve organisatie gebaseerd op het idee ‘gelukkig zijn is je geboorterecht’. Er zijn 3HO Kundalini yogacentra over de gehele wereld.

Lerare(sse)n.
Deze lerarenopleiding is een samenwerkingsverband tussen Karta Purkh Kaur/Carola, Dharma Singh/Arne en Sat Atma.

Sat Atma Kaur Khalsa is de lead trainer deze keer. Behalve Kundalini yoga lerares en teacher trainer is zij ook Sat Nam Rasayan healer en lerares. Sinds 2016 woont zij in Zuid Frankrijk in de Cévennen waar zij de School of Life Gur Prasaad begint. Zie www.gurprasaad.eu
Sat Atma is een gepassioneerd lerares en zet zich in voor de bloei en transformatie van de studenten als individu en als groep.

Carola, Karta Purkh Kaur is lead trainer Kundalini yoga niveau I en II en lead trainer voor de yogatherapie opleiding in Duitsland. Zij heeft gewerkt als  fysiotherapeut en sociaal werkster. Samen met Dharma Singh heeft zij de Pranajio Academy opgezet. www.pranajio.com
 
Dharma Singh is ook lead trainer Kundalini yoga niveau I en II. Bovendien staat hij midden in de wereld met zijn eigen spirituele begrafenisonderneming. Dharma heeft ook een Dharma training ontwikkeld, een yoga training die mensen helpt om te gaan met crises, sterven en trauma. Zoals eerder vermeld heeft hij met zijn vrouw Karta Purkh de Pranajio Academy in Duitsland opgezet.
 


Internationale erkenning
Deze Kundalini yogalerarenopleiding is erkend door het Kundalini Research Institute (KRI). Alle door KRI erkende lerarenopleidingen Niveau 1 zijn ook erkend door de Yoga Alliance als basis lerarenopleiding van 200 uur.

START: April 2019

De structuur van de opleiding
De opleiding duurt een jaar en beslaat 9 weekenden en een 5-daagse plus een examen weekend. We komen elke 3 of 4 weken een weekend bij elkaar. Die weekenden beginnen op vrijdagavond om 18.30 en op zondag om 17.00 uur zijn ze afgelopen. De nachten van die weekenden kan je in de Golden Link door brengen.
Eén keer zullen we samen 5 dagen in een groepsruimte in de natuur doorbrengen en de lessen combineren met een intensieve ervaring van de yogische levensstijl.
Je kan rekenen op minstens 8 uur tijdsinvestering per week voor de opleiding, daar komen de opdrachten voor het schrijven van 2 curricula nog bij.

Deelname
In principe kan iedereen die enige kundalini yoga ervaring heeft, aan deze opleiding meedoen, een jaar lang kundalini yoga doen is een goede voorbereiding op de training.
Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor een intake-gesprek, tenzij je mee gedaan hebt aan een introductiedag.
Basiskennis van de Engelse taal is een vereiste, daar een groot deel van de boeken over Kundalini yoga in het Engels geschreven is. Ook een deel van de lessen wordt in het Engels gegeven. De deelnemers dienen bij alle lessen en aktiviteiten van de opleiding aanwezig te zijn.

Het praktische gedeelte van de opleiding bestaat uit:  
Dagelijks thuis yoga doen, waarbij je minstens één keer een meditatie of serie yoga-oefeningen 40 dagen achter elkaar doet.     
Een programma voor een yogacursus en een yogaworkshop met een bepaald thema schrijven.
Gedurende de opleiding 20 Kundalini Yogalessen volgen.    
Meedoen aan een Witte Tantra Yogadag.
Maandelijks een reflectieverslag schrijven over je ervaringen met de yoga en in je dagelijks leven.
Het karma yoga project.

Karma yoga project – een karma yoga project van 11 uur naar keuze.
Karma yoga is je belangeloos inzetten. Dit reinigt je denken en je psyche en opent je hart. Het project kan b.v. bestaan uit helpen met koken van langar (de gemeenschappelijke maaltijd) of een interieurproject in de ashram of andere gemeenschapsruimte, maar ook uit het organiseren en geven van een yogales aan een groep mensen die anders nooit yoga zou doen of welke balangeloze dienst dan ook. Daarna schrijf je een verslagje over wat je gedaan hebt en hoe het voor je was.

Examen
Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Wie het diploma Kundalini Yoga- instructeur wil behalen, dient:     
 - Aanwezig te zijn bij alle onderdelen van de opleiding.     
 - Lid van de KYN te zijn.     
 - Het examen met goed gevolg af te leggen.     
 - De praktische onderdelen uitgevoerd te hebben.
 

Investering in de Opleiding  
De investering in de opleiding is E 2740,- bij betaling voor 20 maart 2019. Dit betaal je voor alle lessen in de opleiding, het verblijf in de Golden Link tijdens de weekends (matrasje en slaapzak mee nemen), verzorging en de verplichte studieboeken. Op zaterdag neemt iedereen wat mee voor de lunch om met elkaar te delen. De enige extra kosten zijn de verblijfskosten tijdens de 5-daagse (ca. E 250,-).  Betaal je voor 1 februari 2019 dan krijg je E 200,- korting en is je investering E 2540,-. Ook betaling in termijnen is mogelijk, het totale bedrag is dan E 2900,-. Je betaalt eenmalig € 650,- inschrijfgeld voor 20 maart en vervolgens 9 termijnen € 250,- euro per maand.

Info en aanmelding                                                                                              Voor meer info ben je van harte welkom bij Rebekka op 06-47166376 of via rebekkabetz@hotmail.com .  Als je je wilt inschrijven kan je bij haar terecht voor een inschrijfformulier. Tot ziens!

Introductiedag
Op vrijdagavond 16 november 2019 van 19.30-22.30 is er een introductie- avond  in de Golden Link. Op deze avond kun je kennis maken met de opleiding, de lead trainer en de Golden Link. We doen yoga en meditatie en er wordt informatie gegeven over de opleiding. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Deelname aan deze avond bedraagt € 22,-, als het bedrag voor 13 november op onze rekening staat (NL95RABO 0168 4943 29 t.n.v. Stichting Guru Ram Das Ashram o.v.v. ‘introavond’) en € 30,- bij betaling daarna.
 Reserveer je plek bij Rebekka (zie info en aanmelding).

Data TT 2019/2020

26-28 april 2019         
17-19 mei              
21-23 juni             
17-22 september  (aankomst tussen 17.00-18.00 op 17 sept., vertrek 17.00 op 22 september)
25-27 oktober          
15-17 november         
6-8 december              
10 -12 januari 2020        
7-9 februari            
6-8 maart                
Examen in mei 2020  

In de weekenden:
Vrijdag 18.30- 21.30
Zaterdag sadhana 5.00 - 7.30, 10.00-13.00 14.30-18.30  
Zondag sadhana 5.00-7.30, 10.00-13.00 14.00-17.00