Milen

Het woord 'Dru' verwijst naar het stille punt in ieder van ons dat aangeraakt kan worden door yoga. Dru is een vrij milde yoga vorm met subtiel maar diep effect: je hoeft dus niet gevorderd of heel lenig te zijn om er baat van te ondervinden! Het werkt door op verschillende lagen: je fysieke lichaam, je subtiele lichaam, je emoties & gedachten en je spirituele verbinding.

Dru yoga helpt geblokkeerde energie weer in stroming te brengen, dmv specifieke series 'Energy Block Release' bewegingen (EBR). Er zijn 7 EBRs en in elke les wordt een EBR gedaan die past bij het thema van de les of de houdingen die volgen. Zo kan er meer ruimte, flexibiliteit en bewustzijn ontstaan. Verder is er aandacht voor balans en het versterken van de stabiliserende spieren: zo kunnen blessures voorkomen worden, en kunnen we in alignment en in onze kracht gaan staan. En heel belangrijk in Dru yoga is de verbinding met het hart, die zowel in EBRs als in de houdingen gemaakt wordt. Na een meditatie en/of pranayama (ademhalingsoefening) wordt de les besloten met een diepe geleide eindontspanning.

Je bent van harte welkom om langs te komen: van te voren opgeven hoeft niet, maar kom een 1e keer graag een kwartier eerder, zodat we even kunnen kennis maken en evt blessures of aandachtspunten bespreken. Mocht je een vraag hebben, mail dan gerust naar Milen op: moonmantle@gmail.com of via whatsapp/sms naar 06 - 509 748 40.

Een les kost 10 euro.. Milen's lessen starten op maandagavond 30 september om 19.30 uur.

Op 11, 18, 25 november en 2 december is er geen les.

 

English:

The word 'Dru' refers to the still point within us that can be touched through yoga. Dru is quite a mild form of yoga with subtle yet deep effects: you don't need to be advanced or super flexible to enjoy its benefits! It works on different layers: your physical body, your subtle body, your emotions and thoughts and your spiritual connection.

Dru yoga helps to release blocked energy through a series of movements called Energy Block Releases (EBRs). There are 7 EBRs and in each class 1 EBR will be done that suits the theme of the class or the postures that follow. More flow, inner space, flexibility and consciousness are a result. Attention will also be focused on balance and the strengthening of our stabilising muscles, thus avoiding injuries and helping us to come into full alignment and stand in our power. Very important in Dru yoga is the connection with the heart, which is made in each EBR as well as in the following postures. After a meditation and/or Pranayama (breathing exercise) each class ends with a deep, guided relaxation.

You are most welcome to a class! If it is your first time please come about 15 minutes earlier to allow us to discuss any injury or points of attention. If you have a question, do not hesitate to email Milen at: moonmantle@gmail.com or message via whatsapp/sms to: 06 - 509 748 40.

The cost for each class is 10 euros.

Milen's classes start on 30 Septmber. On 11 + 18 + 25 November and 2 December there is no class.

 
 

Telefoonnr.: 
06 - 509 748 40
Bedrijf: 
moonmantle@gmail.com

Lessen van deze docent(e)

Tijd Les Ruimte
maandag 19:30 - 21:00
Dru-Yoga les Beneden