For English scroll down

De klanken van de Gong zijn als een diepgaande massage en brengen je in een staat tussen waak en slaap. Hier komt de geest los van de constante stroom van gedachtes en ook het lichaam kan diep ontspannen. Op deze frequentie kan heling plaatsvinden. “The Gong has the power of Creativity. Absolutely it is a therapy. And it can expand the mind beyond its horizon” - Yogi Bhajan

Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar dus graag van te voren aanmelden bij Wendy via mail: info@companyoga.nl of door te appen/bellen naar 06 22167339.

Indeling van de avond:
* Wendy start met een korte yogales als voorbereiding op de Gong.
* 45 minuten baden in de klanken van de Gong.
* Afsluiting met thee + gezonde snacks.

Locatie: yogacentrum de Golden Link, Den Texstraat 46 in Amsterdam
Tijd: van 19:00 tot 21:00
Tarief: 20 euro.
Heb je een Kundalini Yoga Amsterdam-rittenkaart, een unlimited kaart of een Golden Link-rittenkaart, dan krijg je korting en betaal je slechts 5 euro bij.

Praktische informatie:
* Draag makkelijke, los zittende kleding en je kunt een warm vest meenemen.
* Matten, schapenvellen, kussens en dekens zijn in de Golden Link aanwezig (maar je mag natuurlijk je eigen spullen meenemen).
* Het is beter niet met volle maag te komen.
* Drink na afloop voldoende water om het reinigingsproces te ondersteunen.

***Deel dit evenement a.u.b. ook met mensen waarvan je denkt dat zij baat hebben bij deze sessie.***

 

 

The sound of the Gong is like a deep massage and it brings you into a state between awake and sleep. Here the mind is released from the constant stream of thoughts and the body can also relax deeply. Healing can take place at this frequency. “The Gong has the power of Creativity. Absolutely it is a therapy. And it can expand the mind beyond its horizon ”- Yogi Bhajan

Places are limited so please register with Wendy in advance via mail: info@companyoga.nl or by calling / calling 06 22167339.

The evening:
* Wendy starts with a short yoga class in preparation for the Gong.
* 45 minutes of bathing in the sounds of the Gong.
* End with tea + healthy snacks.

Location: yoga center the Golden Link, Den Texstraat 46 in Amsterdam
Time: from 7:00 pm to 9:00 pm
Rate: 20 euros. If you have a Kundalini Yoga Amsterdam card, an unlimited card or a Golden Link card, you will receive a discount and you only pay 5 euros extra.

Practical information:
* Wear comfortable clothes and you can take a warm vest with you.
* Mats, sheepskins, pillows and blankets are available in the Golden Link (but you can of course bring your own).
* It is better not to come with a full stomach.
* Drink enough water afterwards to support the cleaning process.

*** Please share this event with people you think will benefit from this session. ***